Feeds:
Posts
Comments

tax-evasion-70

Belasting ontwijking op de manieren en de op de schaal zoals in de Panamapapers weer eens uit de doeken wordt gedaan, is slecht nieuws. Daarom staat het op de voorpagina’s. U kunt het bij Gabriel Zucman nog eens dunnetjes, maar gedocumenteerd beredeneerd, nalezen in zijn recente boek ‘Belastingparadijzen’.

Geen overheid kan financieel-fiscale misdrijven voorkomen. Sterker nog: menige overheid lijkt inmiddels financiële misdrijven te faciliteren.

Het beklemmendste aan de laatste onthullingen middels de Panama-papers is dat ze voor de meesten van ons geen verrassingen meer in petto hebben. Wij verwachten niet anders meer. Een eerlijke bankier of politicus bestaat al lang niet meer, maar het lijkt buiten ons om te gaan en allemaal op een andere planeet te gebeuren.

In het manifest van Jan Alleman (John Doe) staat onder het kopje ‘Politieke lafheid’ onder andere dat

‘Jennifer Shasky Calvery, het hoofd van de dienst voor de bestrijding van financiële misdrijven van het ministerie van financiën in de VS recent haar aftreden heeft aangekondigd om aan de slag te gaan bij de HSBC, één van de beruchtste banken ter wereld.’

Het manifest van Jan Alleman (het lek, of een van de lekken, van de Panamapapers) is in het Engels te lezen op de site van de Süddeutsche Zeitung en in Nederlandse vertaling door Hans Moerbeek in de Trouw van vandaag (7/5/2016).

Jan Alleman/John Doe begint zijn manifest met het aan de kaak stellen van de groeiende inkomensongelijkheid wereldwijd. Dat er rijke mensen zijn, is van alle tijden en dat de een rijker is dan de ander is niet per definitie verkeerd. Maar de plotselinge explosieve toename van die inkomensongelijkheid is de moeite van een nadere analyse waard. Wat veroorzaakt de groeiende inkomensongelijkheid, welke tot nu toe onderbelichte factoren liggen ten grondslag aan de wonderbaarlijke vermenigvuldigingen van vele vermogens? Heeft het nog iets te maken met economische activiteiten zoals wij die kennen? Met dingen maken, verkopen en kopen? Zijn er andere ‘dingen’ op het toneel verschenen waarover wij (de door ons gekozen overheden) intussen geen zeggenschap meer hebben? Leven wij tegenwoordig in parallelle werelden?

Jan Alleman laat er geen misverstand over bestaan. Het draait om financiële producten in de ruimste zin des woords en het antwoord luidt volgens hem: ‘[E]en enorme, alomtegenwoordige corruptie. En het is geen toeval dat het antwoord afkomstig is van een juridisch advieskantoor. Mossack Fonseca was meer dan alleen een radertje in de machine van vermogensbeheer en heeft zijn invloed gedurende tientallen jaren aangewend om overal ter wereld in het belang van criminelen wetteksten te formuleren en wetten om te buigen. ‘

Jan Alleman lijkt tegen beter weten in te geloven in een keer ten goede van deze naargeestige ontwikkeling. Zo laat zich zijn slotbetoog tenminste lezen.

Jan Alleman gelooft dat de openbaarmaking van de ondermijnende praktijken uiteindelijk de wal zal zijn die het schip keert. Informatie achterhouden en onderdrukken zal de mondiale machthebbers en de geglobaliseerde establishments niet tot in eeuwigheid van dagen lukken: ‘Toentertijd was er militaire macht nodig om het volk weer onder bedwang te krijgen. Nu is het beperken van informatie net zo effectief, of misschien nog wel effectiever, aangezien de handeling vaak onzichtbaar is. We leven echter in een tijd van goedkope, onbeperkte digitale opslagruimte en snelle internetverbindingen die landsgrenzen overschrijden. Er is niet veel voor nodig om te begrijpen dat de volgende revolutie – van het begin tot het einde, van de eerste letter tot aan een wereldwijde berichtgeving door de media – een digitale zal zijn.’

Jan Alleman stelt echter vast dat de rot en kanker in het merg van het systeem zijn doorgedrongen: ‘[W]anneer er een informant nodig is om alarm te slaan, zouden we ons allemaal nog veel meer zorgen moeten maken. Dat is namelijk een signaal dat alle middelen om ervoor te zorgen dat de macht in de samenleving eerlijk verdeeld blijft, hebben gefaald, dat het defect tot in de kern van het systeem is doorgedrongen en dat ernstige instabiliteit wel heel dichtbij komt. Dit is dus de tijd om in actie te komen, en dat begint met het stellen van de juiste vragen.’

De enige juiste vraag lijkt momenteel: hoeveel moet er worden weggesneden en geamputeerd en is dat nog mogelijk zonder dat de patiënt de geest geeft?

* * *

De revolutie al een digitale zijn’ in Trouw, za. 07.05.2016

John Doe’s Manifesto’ in het Engels. Op de site van de Süddeutsche Zeitung

Jerry Mager: ‘Belastingparadijs Panama ligt in Luxemburg & Zwitserland ….’

Financial Crimes Enforcement Network Director Calvery to Depart

 

HSBC-70prct

 

 

 

Advertisements

“De Franse econoom Thomas Piketty komt op 5 november naar de Tweede Kamer om te spreken over ongelijkheid in bezit en vermogen. Hij geeft gehoor aan een uitnodiging van de Kamercommissie Financiën…

Piketty baart veel opzien onder economen in de hele wereld met zijn boek ‘Capital in the Twenty-First Century’. Hij opent daarin een frontale aanval op de allerrijksten, die vaak helemaal niet hard gewerkt hebben voor hun geld. In Frankrijk is 70 procent van de grote vermogens geërfd. Wat ernstiger is: kapitaal groeit sneller dan de rest van de economie. Daardoor worden de rijken steeds rijker en dreigen zij een vrijwel onaantastbare machtspositie op te bouwen. Als we zo doorgaan, keren we terug naar de wereld van Jane Austen en Honoré de Balzac, toen het trouwen van een rijke erfgename aanzienlijk meer opleverde dan een leven lang hard werken.

Piketty is in korte tijd een intellectuele wereldster geworden. ‘Dit is een boek dat niet alleen ons denken over de samenleving zal veranderen, maar ook de manier waarop we de economische wetenschap bedrijven’, schreef topeconoom Paul Krugman in The New York Review of Books.”

(Volkskrant 9 september 2014)
http://www.volkskrant.nl/economie/franse-stereconoom-piketty-komt-naar-de-tweede-kamer~a3744815/

2047976  Munnik 20141026 Trouw

 

Thomas Piketty (2014): Capital in the Twenty-First Century / Cambridge, Mass. – London, England: Belknap Harvard UP (2013, Paris: Seuil) / ISBN: 978-0-674-43000-6 (hardback)

 

Volkskrant  04/11/2013, 10:58 − bron: ANP
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3538662/2013/11/04/Kamer-baalt-van-kosten-uitvallen-Fyra.dhtml

In de Tweede Kamer is veel kritiek op het besluit van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) om een deel van de financiële tegenslag door het uitvallen van de hogesnelheidstrein Fyra vanuit de staatskas op te vangen.

Dijsselbloem + tekst privatisering

Door het debacle met de Fyra loopt de Staat 119 miljoen euro aan dividend van de NS mis. Dat geld wordt uit het Infrafonds gehaald. VVD-Kamerlid Betty de Boer vroeg zich af waarom deze keuze is gemaakt. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven … : . ‘De NS heeft zelf gekozen voor de Fyra en moet nu ook zelf de broek ophouden.’ De Boer stelde nog dat het in het bedrijfsleven normaal is om bij dit soort tegenslagen te gaan saneren.

Betty de Boer + tekst

    Donald + tekst Fyra

cartoon schultz -spoor met fluitje + tekst fyra

    cartoon wilma-mansveld_fyra + tekst

oliver-Bom. + tekst VVD-PvdA

     blonde blauwe blazer + tekst over megaprojecten en pepernotena

Minder zorg, besparing 100 miljoen, cliënten tevreden
Alwin Kuiken – TROUW 26/10/13, 09:00
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3533351/2013/10/26/Minder-zorg-besparing-100-miljoen-clienten-tevreden.dhtml

“Goed nieuws voor het kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken. Premier Rutte herhaalde onlangs tijdens de Willem Dreeslezing nog dat burgers in eigen kring problemen moeten oplossen in plaats van naar de overheid te kijken.

In de ‘gekantelde’ werkwijze, die inmiddels door de helft van de gemeenten is ingevoerd, volgt na een zorgvraag een ‘keukentafelgesprek’. De gemeente kijkt dan bijvoorbeeld of iemand een scootmobiel echt nodig heeft. Is er geen familielid of buurman die vervoer kan regelen?”

 chinese-doctor-ancient aan de keukentafel - met tekst

Chinese Blotevoeten dokter na foute diagnose + tkest

Edith Schippers-barefoot-doctors-with-photo-and-label

Mark Rutte: ‘De politiek loopt achter de ontwikkelingen aan’
in –TROUW  15/10/13, 10:00

oudjes bij art. Rutte TROUW

© anp. Mark Rutte: ‘Ook over tien of twintig jaar hebben we een solide AOW’.

Mark RutteDe staat weet niet precies wat goed is voor de burger. Die neemt steeds meer de zaken in eigen hand. De politiek loopt achter die ontwikkeling aan, stelt premier Mark Rutte.

  • Mensen      organiseren in die verandering steeds meer zelf en nemen zaken in hun      omgeving in eigen hand. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat      ze het willen.

Willem Drees, minister-president van 1948 tot 1958, was zeer realistisch over de rolverdeling tussen staat en samenleving. Een realisme dat doorklinkt in zijn voorkeur voor de term ‘waarborgstaat’ boven het begrip ‘verzorgingsstaat’.

zie TROUW voor hele artikel

REACTIE  jerry mager (15/10/13)

Mooie foto. Die politici van Rutte moeten op een rollator achter de ontwikkelingen aan hobbelen en houden de samenleving zelfs dan niet bij. Zou een proactieve houding en wat initiatief niet helpen dames en heren daar op het Binnenhof? Rutte speelt de verbale slangenmens. Lees de tekst van zijn verhaal op de site van het ministerie: ” de ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is.”

Kortom: het is een autonoom proces, een natuurgebeuren, net zoals de financiële crises vanzelf plaatsvinden zonder dat iemand er iets aan kan doen. Alle beleid – beleid?? – is in feite een autonoom gebeuren waar de politici/de staat alleen verstandig mee om moeten gaan. Ze moeten een sympathieke houding aannemen, meer niet: “De kunst is vooral om niet in de weg te lopen en een luisterende houding aan te nemen.”
Wie stemt er nou op zulke politici die niets wezenlijks doen, alleen de schijn ophouden dat ze o zo druk druk zijn?

Die ADHD-passievelingen komen vanzelf, autonoom op het pluche terecht. Dat is te merken! In Ruttes ‘waarborgstaat’ zijn precies zorg en verzorging voor hen die dat behoeven, het minst gewaarborgd. Het uithollen, verdacht maken en ombuigen van betekenissen van concepten is een duurbetaald métier geworden, waarvoor in politiek Den Haag veel belastinggeld betaald wordt. Het doorspekken van een voordracht met grote namen compenseert de iele inhoud natuurlijk niet.

VVD blond in blazer

* * *

Mark Rutte:  Sterke mensen, sterk land. Over het bezielend verband in de samenleving

Dreeslezing van minister-president Mark Rutte, Den Haag, 14 oktober 2013  /

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/documenten-en-publicaties/toespraken/2013/10/14/sterke-mensen-sterk-land-over-het-bezielend-verband-in-de-samenleving.html

Opinie – Volkskrant 11 september 2013

De advocatuur is niet alleen uitgedijd maar ook handel geworden, schrijft Hans Werdmölder. ‘Wordt misdaad niet bevorderd wanneer beginnende criminelen weten dat er altijd gratis advocaten klaarstaan?’

Werdmölder in de Volkskrant: “Veel criminelen weten uit ervaring dat er altijd wel een hulpverlener, jongerenwerker of pro deo-advocaat klaarstaat om hen uit de penarie te halen. Het ‘vastzitten’ wordt gezien als een bedrijfsrisico. Advocaten zouden zich veel terughoudender moeten opstellen, terwijl verdachten ook op hun blaren moeten zitten. Misdaad mag niet lonen, ook wervende advocaten zouden dat moeten beseffen.”

Jerry Mager 11/09/13 reageert:

Mooie kop: ‘Dat misdaad niet mag lonen, moet ook de wervende advocaat zich realiseren’. Succesvolle boeven zijn rijk en kunnen dure = goede advocaten betalen. Beginnende boeven kunnen zich nog geen dure advocaat veroorloven. Dus: laat beginnende advocaten beginnende boeven doen, da’s voor beiden leerzaam. Géén advocaat toewijzen, is op z’n minst anti-rechtstatelijk en dus bijna crimineel. Leuk, zo’n systeem. Sommigen soppen er flink vet van.

TROUW 06/09/13, 02:19 van de redactie politiek


Speculaties en regelrechte adviezen over uitbreiding van de coalitie hangen al maanden boven het Binnenhof. Gisteren werd het eerste bewijs geleverd dat VVD en PvdA hier daadwerkelijk serieus over hebben nagedacht.

Deze zomer sprak VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra met zijn D66-collega Alexander Pechtold over mogelijke toetreding tot de coalitie. Dat wordt van beide kanten bevestigd. Maar de politici hebben verschillende lezingen over wat daar precies is gezegd.

jerry mager (06/09/13)

@ Gretir & lsbz. Tenenkrommend en ergerlijk, nietwaar? Mario Draghi [ECB & Goldman Sachs] zegt tegenwoordig al openlijk wat Nederland moet doen en laten en HH Haagse politiekers zitten ons tvbeeld en tijd te verprutsen met ijdeltuiten-geneuzel. Ze kunnen alleen ‘ beleid’ maken/verkopen dat de grote financiële poppenspelers geld oplevert of tenminste niets kost en op aanwijzingen vanuit die hoek. En toch maar breeduit babbelen en belangrijk doen. Denken ze ons werkelijk zo naïef en onnozel?

Gretir  (06/09/13 10:30)

Het grootste belang is ‘beeldvorming’. Zo ver zijn we in Nederland afgedaald, dat het daar alleen nog maar om lijkt te gaan. En democratisch als we zijn, krijgt iedereen evenveel ruimte om een mening te geven. Maar in het algemeen geldt: ‘Hoe onnozeler de redeneringen, des te moeilijker te onzenuwen’. En de pogingen om te ontzenuwen, maken het meestal alleen maar erger. Kortom: De tijd is rijp voor koning onbenul, om geleid door kwaadaardige volksmenners, als lemmingen de zee in te duiken.

lsbz  (06/09/13 08:19)

Het is lang geleden dat ik twee politici op de televisie zo heb zien liegen als gisteren in Nieuwsuur. Ik ben zelf altijd voor D66 erbij geweest, en nog beter had ik een kabinet met de Kunduz-coalitie van het Lenteakkoord van 2012 gevonden. Leuk om achteraf mijn gelijk zo wat bevestigd te zien.